Accés al contingut
Accés al menú de la secció
Butlletí
Institut Català de la Salut

Gerència Territorial Camp de Tarragona - Terres de l'Ebre

L'ICS posa en marxa un circuit d'atenció a les treballadores que pateixen violència de gènere

27/11/2014

El 25 de novembre, coincidint amb el Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència envers les Dones, l’Institut Català de la Salut (ICS) ha publicat una instrucció sobre com l’organització protegeix i ofereix suport a les treballadores que pateixen violència de gènere. Aquesta instrucció, que regula l’atorgament dels drets i permisos previstos en la legislació vigent per a les persones víctimes de violència masclista que presten els seus serveis a l’ICS, es basa en les normatives catalana i estatal en aquesta matèria i clarifica els drets de les treballadores, independentment de la seva vinculació laboral, que viuen una situació d’aquestes característiques.

El document reuneix les condicions, els requisits i procediments que cal seguir per al reconeixement dels drets, en matèria laboral, d’una dona que pateixi violència de gènere. En la mateixa línia, posa a disposició de la víctima un circuit directe i ràpid, i diferents vies per comunicar la seva situació a l’empresa, atès que es pot dirigir al seu responsable més directe, a la unitat de recursos humans del seu territori o bé a l’agent d’igualtat de l’ICS. Per aquesta darrera via, durant l’any 2014, ja s’han atès 23 dones que han denunciat patir abusos físics i/o psicològics de les seves parelles.

Entre les opcions que ofereix l’ICS per fer front a una situació d’aquestes característiques hi ha la possibilitat de reducció o reorganització del temps de treball, la mobilitat geogràfica o el canvi de centre, l’excedència retribuïda (en el cas de personal estatutari o funcionari) o les faltes justificades a la feina.

La instrucció també incideix en la confidencialitat de l’organització en tot el procés i resumeix quins són els documents acreditatius de la situació i de quina manera s’ha de dur a terme la tramitació dels permisos.

La figura de l’agent d’igualtat

El setembre de l’any 2011 es crea la figura de l’agent d’igualtat, coincidint amb l’aprovació del Pla d’igualtat de l’ICS. La seva funció és vetllar perquè no hi hagi discriminacions per raó de gènere a l’organització i supervisar la implantació del Pla d’igualtat. A l’ICS, també hi ha una Comissió d’Igualtat, creada el 10 de setembre de 2010, que promociona i vetlla per l’aplicació de la igualtat efectiva, la igualtat d’oportunitats i la no discriminació en la prestació dels serveis professionals. La Comissió es compon de deu membres, cinc en representació de les organitzacions sindicals amb representació a la Mesa Sectorial de Negociació de Sanitat i cinc més en representació de l’ICS.

Entre les funcions de la Comissió d’Igualtat destaquen: valorar i informar sobre el diagnòstic de situació de l’ICS en matèria d’igualtat de tracte i oportunitats per a les dones; participar en l’elaboració de les mesures previstes al Pla d’igualtat, fer el seguiment de la implementació d’aquest Pla, i intervenir en la resolució de conflictes relacionats amb la interpretació d’aspectes dels pactes i acords en matèria d’igualtat.

 

Clara E. Bonfill Jodar | 01/12/2014 01:12:18
Com a dona agraeixo que la nostra empresa ajude a les dones.Per favor, pren-te un segon i valora aquest article:
Excelent
Molt Bo
Bo
Regular
Dolent


Nom:
Email:
Comentaris:

Institut Català de la Salut

D'acord amb l'article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades personals han estat recollides, incorporades i tractades en un fitxer automatitzat, la finalitat del qual és trametre la publicació que el/la ciutadà/ana ha requerit. L'òrgan responsable del fitxer és la Direcció General d'Atenció Ciutadana i l'adreça on la persona interessada pot exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició és Via Laietana, 14, 3r, 08003 Barcelona.

©Institut Català de la Salut
alta :: baixa :: contacte :: butlletins anteriors ::