Alta al butlletí  Contacta
  Edicions anteriors

El cirurgià vascular de Joan XXIII Hernández Osma es doctora amb la Tesi "Reingeniería de un proceso asistencial. Reducción de la lista de espera de varices"

16/11/2007

Cristina Díez

El passat 19 d'octubre es va realitzar a l'Hospital Universitari Joan XXIII la lectura de la tesi doctoral "Reingeniería de un proceso asistencial. Reducción de la lista de espera de varices" pel doctor Esteban Hernández Osma, la qual fou qualificada pel tribunal d'excel·lent - cum laudem per unanimitat.

Aquesta tesi, dirigida pel doctor Vicente Martín Paredero, cap de servei de cirurgia vascular de l'Hospital Joan XXIII, tenia com a objectiu l'eliminació de la llista d'espera quirúrgica de varius del servei, mitjançant un programa de reingenieria de processos. 

El redisseny del procés variu va començar l'any 2003 i, partint d'una llista d'espera de 305 pacients, en primer lloc es van analitzar els punts crítics d'aquest procés i la posició del servei mitjançant una matriu DAFO. Després es van crear 4 estratègies de canvi d'aquest procés que varen consistir en:

1. Creació d'una consulta específica de varius.

2. Implantació de criteris de priorització i intervenció de la societat espanyola d'angiologia i cirurgia vascular.

3. Creació d'un protocol d'intervenció quirúrgica de varius.

4. Planificació anual dels quiròfans de varius.

En quant als resultats obtinguts, aquests es van avaluar segons l'eficàcia, l'eficiència, l'efectivitat i la qualitat tècnica. Així doncs, en eficàcia, es van realitzar un total de 335 intervencions de varius en un any, totes elles amb un temps d'espera inferior a 6 mesos, i l'índex de compliment de quiròfans va ésser del 95,7%. En quant a l'eficiència, es va reduir el temps d'espera a consultes dels pacients amb varius en un 61%, el temps d'espera a la cirurgia va disminuir en un 56%, i el temps d'ingrés del pacient fou disminuït en un 62%. L'efectivitat es va avaluar mitjançant un test de qualitat de vida específic per varius, el CIVIQ2, obtenint una millora de 5 punts en la qualitat de vida global d'aquests pacients. I per últim, respecte a la qualitat tècnica, hi va haver 9 complicacions (totes elles menors, excepte una trombosi venosa fonda), 5 reingressos i 3 recidives en 1 any.

Des de la implantació d'aquest programa de redisseny en el servei, no existeix cap pacient amb una espera superior a 6 mesos per ser intervingut de les seves varius, realitzant-se actualment una mitjana de 350 intervencions de varius a l'any. El desplaçament a hospitals comarcals per realitzar una intervenció de varius (actualment a l'Hospital de Tortosa) i la possibilitat de la creació d'una consulta d'alta resolució, fa que aquest procés entri en un cicle de millora continua creant noves estratègies de canvi.

 Per favor, pren-te un segon i valora aquest article:
Excelent
Molt Bo
Bo
Regular
Dolent


UTIC © 2019