Accés al contingut
Accés al menú de la secció
Butlletí
Institut Català de la Salut

Gerència Territorial Camp de Tarragona - Terres de l'Ebre

Els farmacèutics col·legiats es formen al Laboratori Clínic Territorial de l'ICS

27/11/2014

El dimarts 4 de novembre, el president del Col·legi Oficial de Farmacèutics de Tarragona (COFT), Joaquim Nolla, i el gerent territorial de l’Institut Català de la Salut (ICS) al Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre, Pere Àngel Montserrat, van signar un nou conveni de col·laboració. A l’acte de signatura, que va tenir lloc a la seu del COFT a Tarragona, també hi van participar la directora clínica del Laboratori Clínic Territorial de l’ICS al Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre, Àngels Vilanova, i la vocal d'Analistes del COFT, Cristina Gutiérrez.

“Amb aquesta iniciativa es pretén intensificar les relacions entre el món col·legial i la realitat professional i el desig de col·laborar en el camp de la formació teòrica i pràctica en l'àmbit de les anàlisis clíniques amb l'objectiu que el col·legiat reforci de forma pràctica els coneixements que va adquirir a la Universitat”, va manifestar Gutiérrez.

Mitjançant aquest conveni, els farmacèutics pertanyents al COFT podran fer estades formatives tant al Laboratori Clínic de l'ICS Camp de Tarragona, Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona, com al Laboratori Clínic de l'ICS Terres de l'Ebre, Hospital Verge de la Cinta de Tortosa. 

Les àrees possibles de col·laboració i les tasques que s’hi realitzaran són:

  • Urgències: actualització en els processos analítics implicats en el pacient urgent que inclouen paràmetres bioquímics, hematològics i hemostàsics. Interpretació de les dades generades des del laboratori.
  • Bioquímica: introducció a la automatització total dels processos analítics bioquímics basats en tècniques quimioluminiscents, turbidimètriques, nefelomètriques i potenciomètriques.
  • Hematologia: actualització en els processos analítics implicats en l’estudi de la hematopoiesi. Ampliació de coneixements en autoanalitzadors hematològics, sistema d’ànalisi automàtic d’imatges, anàlisi citològic de les sèries hematopoètiques i interpretació integrada dels resultats hematològics.
  • Microbiologia: actualització en el diagnòstic de laboratori de les malalties infeccioses. Interpretació de l’antibiograma. Introducció a la metodologia d’identificació ràpida per metodologia làser. Aprenentatge de tècniques manuals pel cultiu microbiològic.
  • Immunoquímica i Serologia: actualització en l’estudi d’hormones i marcadors tumorals. Interpretació de dades serològiques en el context de les malalties infeccioses. Actualització en l’estudi automatitzat del sediment urinari.
  • Preanalítica: adquisició de coneixements sobre els protocols d’extracció i recollida de mostres. Estudi d’implicacions d’incidències preanalítiques. Preprocessament de mostres.
  • Qualitat: coneixement del sistema de qualitat d’un laboratori clínic. Introducció a la certificació segons la normativa ISO:9001:2008.
  • Biologia molecular: introducció a les tècniques d’estudi molecular. Extraccions d’àcids nucleics. Reacció en cadena de la polimerasa. Introducció a tècniques de seqüenciació automàtica. 
  • Immunologia: introducció a l’estudi de les malalties autoimmunes. Estudi d’anticossos per immunofluorescència indirecta. Estudi complet del patró electroforètic de proteïnes. Actualització en l’estudi i interpretació de l’anàlisi d’al·lèrgens.

Les estades es consideren part integrant de l’actualització professional del col·legiat del COFT que no percebrà de l’ICS cap quantitat en concepte de remuneració i rebrà un certificat acreditatiu de la realització del treball. 

COFT

El Col·legi Oficial de Farmacèutics de Tarragona actua com a representant dels interessos generals dels farmacèutics i la defensa dels seus interessos professionals, vetllant per la bona praxi professional dels seus col·legiats. En l’actualitat aglutinen un col·lectiu de prop de vuit-cents col·legiats, exercents en les diferents vessants i especialitats de la professió: oficina de farmàcia, analistes, hospitals, ortopèdia, òptica, dermofarmàcia, alimentació, salut pública, indústria, distribució, docència, homeopatia i fitoteràpia. Com a agents de salut més propers a la població, treballen per fomentar en la societat hàbits saludables portant a terme accions educatives, campanyes de prevenció de la salut, atenció farmacèutica i consell en l’ús correcte dels medicaments.

 Per favor, pren-te un segon i valora aquest article:
Excelent
Molt Bo
Bo
Regular
Dolent


Nom:
Email:
Comentaris:

Institut Català de la Salut

D'acord amb l'article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades personals han estat recollides, incorporades i tractades en un fitxer automatitzat, la finalitat del qual és trametre la publicació que el/la ciutadà/ana ha requerit. L'òrgan responsable del fitxer és la Direcció General d'Atenció Ciutadana i l'adreça on la persona interessada pot exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició és Via Laietana, 14, 3r, 08003 Barcelona.

©Institut Català de la Salut
alta :: baixa :: contacte :: butlletins anteriors ::